Nền tảng lưu trữ cho trung tâm dữ liệu của Western Digital

Giới thiệu chung:

Thế giới kỹ thuật số tiếp tục mở rộng theo cấp số nhân để phục vụ cho các khái niệm Big Data, Fast Data, …. Western Digital có danh mục đầy đủ cho các nền tảng lưu trữ, server và được thiết kế để phát triển mạnh về hiệu suất cũng như những yêu cầu khắc khe nhất.

Danh mục sản phẩm tổng quát của Western Digital:

Danh mục sản phẩm của Western Digital dành cho các doanh nghiệp:

Với doanh nghiệp, Western Digital có:

-          Ultrastar ® Drive: đĩa cứng HDD và SSD

-          Ultrastar ® ME: giải pháp mở rộng bộ nhớ RAM bằng SSD (SSD as RAM)

-          Ultrastar ® Data: hệ thống mở rộng dung lượng lưu trữ

-          Ultrastar ® Server: tùy chọn cấu hình cho server lưu trữ.

Ultrastar Drive:

Với Ultrastar Drive, Western Disgital có dải sản phẩm Hard Disk HDD và SSD.

  1. Hard Disk HDD: Western Digital sản xuất để phục vụ lưu trữ với dung lượng phong phú:

Western Digital cung cấp 3 dòng sản phẩm chính ở phân khúc HDD: HA200 Series, HA300 Series và HC500 Series.

Các dòng sản phẩm HDD của Western Digital đều được bảo hành 5 năm

  1. Dải sản phẩm HA200 Series:

HA200 Series gồm 2 loại HDD với dung lượng 1TB và 2TB. Đây là các sản phẩm có độ bền ổn định cho các hệ thống truyền thông

Data Center  Drives

Ultrastar

DC HA210 (Rainier)

DC HA200 Series

Drive

Capacity

1TB & 2TB

Base Technology

2-disk air  (95mm)

Sector Format

512n

Shock (op r/w, non-op)

65/65, 300Gs

Weight (max)

640

Power

Idle A

5.9

Random R/W

(@MAX IOPS) 4K QD4

8.1

(@40 IOPS) 8K QD1

Performance

Sustained Data Rate MiB/s

175 (1TB)

191 (2TB)

Rnd R 4kB WCD  (1,32 QD)*

83, 193

Rnd W 4kB WCD

(1,32 QD)*

77,160

Cache

128MB

Reliability

MTBF / Warranty

2M Hours / 5 years

Error Rate / Workload

1 in 1015 / 550 TB/yr

Key Features

Media Cache Plus

No

Dual Safe  RSA Signed Firmware

No

Security Models

No

 

  1. Dải sản phẩm HA300 Series:

HA300 Series dùng cho các hệ thống có workload cao. HA300 Series có dung lượng lưu trữ 4TB và 6TB (HA3310), 8TB (HA3320), 10TB (HA330)

Data Center  Drives

Ultrastar

DC HC310 (Vela-A)

Ultrastar

DC HC320 (Vela-AP)

Ultrastar

DC HC330 (Vela-AX)

DC HC300 Series

Drive

Capacity

4TB & 6TB

8TB

10TB

Base Technology

4-disk air  (97mm)

5-disk air  (97mm)

6-disk air  (97mm)

Sector Format

512e/4Kn & 4TB 512n

512e/4Kn

ß

Shock (op r/w, non-op)

70/70, 300Gs

ß

70/50, 250Gs

Weight (max)

715

715

750

Power

Idle A

5.9

7.4

8.0

Random R/W

(@MAX IOPS) 4K QD4

11.0

11.9

11.6

(@40 IOPS) 8K QD1

7.0

8.8

9.2

Performance

Sustained Data Rate MiB/s

243 (512e)

222 (512n)

243

260

Rnd R 4kB WCD  (1,32 QD)*

84, 198 IOPS

85, 203

85, 203

Rnd W 4kB WCD

(1,32 QD)*

400, 400

416, 416

416, 416

Cache

256MB

256MB

256MB

Reliability

MTBF / Warranty

ß

ß

ß

Error Rate / Workload

ß

ß

ß

Key Features

Media Cache Plus

Yes

ß

ß

Dual Safe  RSA Signed Firmware

Power Safe Fw update

ß

ß

Security Models

SED: TCG

SED: TCG

SED: TCG

 

  1. Dải sản phẩm HC500 Series:

Với HC500 Series, chúng được dùng trong các hệ thống cần độ tin cậy cao nhất, cho hiệu quảTCO tốt nhất và giảm thiểu việc tiêu thụ điện năng.

HC500 Series có các loại dung lượng lưu trữ: 12TB (DCHC520) và 14TB (DCHC530) với thông tin kỹ thuật:

Data Center  Drives

Ultrastar

DC HC520 (Leo-A He12)

Ultrastar

DC HC530 (Leo-B He14)

 

Drive

Capacity

12TB

14TB

Base Technology

Helium 8-disk  (95mm)

Helium 8-disk  (97mm)

Sector Format

ß

ß

Shock (op r/w, non-op)

70/70, 300Gs

ß

Weight (max)

660

690

Power

Idle A

5.0

5.5

Random R/W

(@MAX IOPS) 4K QD4

8.9

8.1

(@40 IOPS) 8K QD1

6.9

6.0

Performance

Sustained Data Rate MiB/s

243

255

Rnd R 4kB WCD  (1,32 QD)*

82, 194

84, 202

Rnd W 4kB WCD

(1,32 QD)*

412, 412

420, 420

Cache

256MB

512MB

Reliability

MTBF / Warranty

2.5M Hours / 5 years

2.5M Hours / 5 years

Error Rate / Workload

ß

ß

Key Features

Media Cache Plus

ß

ß

Dual Safe  RSA Signed Firmware

ß

ß

Security Models

--

SED: TCG**

 

  1. Với SSD (Solid State Disk), Western Digital đem đến cho khách hàng giải pháp mở rộng dung lượng bộ nhớ RAM:

Ultrastar ME:

Western Digital đã áp dụng công nghệ Software Define Memory over Storage vào Western Digital Ultrastar Memory Expansion với tên sản phẩm cụ thể là Western Digital Ultrastar ME200.

Western Digital Ultrastar ME200 đã tạo nên thiết bị lưu trữ NVMe SSD để giao tiếp với slot RAM nhằm thay thế bộ nhớ DIMM cao cấp và tăng bộ nhớ RAM. Ưu điểm của Ultrastar ME 200:

Ultrastar Me cho phép định nghĩa Software Defined các dung lượng nhớ: 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB.

Western Digtal đã kiểm tra và cho thấy Ultrastar ME200 cải thiện hiệu năng rõ đối với các hệ thống:

Ultrastar ME được sử dụng cho các hệ thống:

-          Hệ thống phân tích dữ liệu theo thời gian thực (Real time Analytics)

-          Hệ thống web caching (Web scale caching)

-          Hệ thống tính toán cần hiệu suất cao (High Performance Computing)

-          Hệ thống phân tích gen (Genomics)

-          Dịch vụ cloud (Cloud Services)

-          Dịch vụ hosting (Hosting Provider)

-          Hạ tầng cho các đơn vị viễn thông (Telcos)

-          Hệ thống phân tích IoT (IoT Time Series Analytics)

-          …

Nền tảng lưu trữ cho Data Center:

Để đáp ứng nền tảng lưu trữ cho Data Center, Western Digital đưa ra các sản phẩm:

  1. HDD JBOD (Ultrastar Data 60 và Ultrastar Data 102) và Flash JBOF (2Ũ Flash Storage Platform):

  1. Storage server với cấu hình tùy chọn:

VII.              Các case study ứng dụng hạ tầng lưu trữ:

  1. Ứng dụng của hệ thống JBOD Ultrastar Data 60:

  

  1. Storage server tùy chọn cấu hình: